Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2020

bazinga22
bazinga22
7866 7022 500
Reposted frompiehus piehus viasoko soko
bazinga22
(...)
Kto miał zostać- został, kto miał odejść- odszedł.
— znalezione
bazinga22
catsbeaversandducks

“This is Lazuli (her sister is named Lapis) and she is so obsessed with sinks that we had to buy one for her to use as a cat bed. When it’s hot she rarely leaves it.”

Photos/text by Madge Rucker

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaPoranny Poranny

February 18 2020

bazinga22
4765 dd00 500
Reposted fromzciach zciach viapiehus piehus

February 15 2020

bazinga22
bazinga22
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie. 
Reposted fromaleander aleander viasoko soko

February 06 2020

bazinga22
3109 b351 500
Reposted fromowca owca viaawakened awakened
bazinga22
1837 7510 500
Reposted fromowca owca viaawakened awakened
bazinga22
0976 7704 500
Reposted frommelancholijnie melancholijnie viaawakened awakened
bazinga22
Pamiętaj, że dawanie całej siebie, nie uczyni Cię istotniejszą.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawakened awakened

February 02 2020

bazinga22
Co byłoby dzisiaj, gdybym wczoraj nie zawróciła, nie odeszła, nie przemilczała, nie zraniła, powiedziała, wykrzyczała, wyznała?
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapiehus piehus
bazinga22
0903 7797 500
Reposted frompiehus piehus
bazinga22
6245 94d1 500
Reposted fromimbryk imbryk viapiehus piehus

January 31 2020

bazinga22
- Jestem szczęśliwa. Nigdy w całym swoim życiu nie czułam się tak dobrze. A Ty? - Ja? - Przytula ją do siebie - Ja czuję się znakomicie. - Tak, że mógłbyś dotknąć palcem nieba? - Nie, nie tak. - Jak to nie tak? - O wiele wyżej. Co najmniej trzy metry ponad niebem.
— Trzy metry nad niebem
bazinga22
5643 8b11
Reposted frompastelowe pastelowe viapiehus piehus
bazinga22
Reposted fromFlau Flau
bazinga22
Reposted fromFlau Flau

January 12 2020

bazinga22
8658 ba0a 500
Reposted frompiehus piehus
bazinga22
8896 368d 500
Reposted frompiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl