Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2020

bazinga22
8658 ba0a 500
Reposted frompiehus piehus
bazinga22
8896 368d 500
Reposted frompiehus piehus
bazinga22
5552 fd4a 500
Reposted frompiehus piehus viakiks kiks
bazinga22
Oczywiście byłam świadoma, że alkohol nie jest rozwiązaniem, ale woda zasadniczo też nim nie była.
— Carina Bartsch
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasoko soko
bazinga22
9888 622d
Reposted fromantifant antifant viaPoranny Poranny

January 09 2020

bazinga22
3562 9534
Reposted fromLane Lane viaPoranny Poranny
bazinga22
6963 381c
Reposted fromtfu tfu viajstrbl jstrbl
bazinga22
Mimo to, odkrywanie przed kimś blizn jest niemal równie obnażające, co nagość. Może nawet bardziej.
— Whitney Barbetti - "Dziesięć poniżej zera"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawakened awakened

January 01 2020

bazinga22
3458 3e38 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
bazinga22
Był 1 maja 1947 roku, kiedy licząca sobie 23 wiosny Evelyn McHale podczas urodzinowej imprezy swojego ukochanego została poproszona przez niego o rękę. Opuszczając towarzystwo dziewczyna robiła wrażenie bardzo szczęśliwej. Jak wiadomo damskie umysły to maszynki przeczące wszelkim prawom logiki (stąd i powiedzenie, że kobieta zmienną jest). Kiedy McHale dotarła do swego domu w Nowym Jorku, napisała taki list: „Mój narzeczony poprosił mnie, bym poślubiła go w czerwcu. Nie sądzę, abym była dobrą żoną dla kogokolwiek. Będzie mu zdecydowanie lepiej beze mnie.” Następnie wjechała na najwyższy punkt widokowy Empire State Building i skoczyła. Lądując wkomponowała się w limuzynę należącą do oficjeli ONZ. Zdjęcie, które widzicie, wykonał Robert Wiles, przechodzący nieopodal student fotografii. 11 dni później opublikowano je w magazynie LIFE z podpisem „Najpiękniejsze samobójstwo”.
Reposted fromjasminum jasminum viaPoranny Poranny
bazinga22
To chyba jest właśnie miłość. Kiedy się ma kogoś w domu i zawsze się do niego wraca.
— Jeffery Deaver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
bazinga22
5401 93be 500
Reposted frompiehus piehus
bazinga22
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viasoko soko
bazinga22
1861 52d5 500
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viasoko soko
bazinga22
3893 8ceb 500
Reposted fromxawery xawery viasoko soko
bazinga22
Leżę i nie mogę zasnąć
Myślę o tym jakby z Tobą mogło być Kątem oka w swojej chorej wyobraźni
widzę, jaki właśnie oglądamy film przed snem W głowie mam jak nigdy same pełne zdania
Przed Tobą jestem zawsze jeden krok Wiem, co zwykle lubisz jadać na śniadanie
Jest nam dobrze, uwierz widzę to co noc, co noc...
— KORTEZ
Reposted fromsapnai sapnai viasoko soko
bazinga22

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaIrritum Irritum

December 17 2019

bazinga22
5336 17ff 500
Reposted frompapaj papaj viapiehus piehus
bazinga22
2958 698c 500
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viasoko soko
bazinga22
8611 2957 500
Reposted frompiehus piehus viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl