Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

bazinga22
Nie opowiem tej historii tak jak się wydarzyła. Opowiem ją tak, jak ją zapamiętałem.
— great expectations;
Reposted fromsratatata sratatata viagdziejestola gdziejestola

August 20 2017

bazinga22
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak viaawakened awakened

August 19 2017

bazinga22
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viawarkocz warkocz
bazinga22
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool viawarkocz warkocz
4129 eca5

Dinohog

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viawarkocz warkocz
bazinga22
9766 528a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viawarkocz warkocz
bazinga22
Reposted fromgruetze gruetze viawarkocz warkocz

August 12 2017

bazinga22
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
bazinga22
Kiedy ludzie są pijani, zawsze dzwonią do osób które są im naprawdę bliskie.

August 07 2017

bazinga22
Nikt nie jest idealny, dopóki się w nim nie zakochasz
bazinga22

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

Reposted fromweightless weightless viaoversensitive oversensitive

August 04 2017

bazinga22
0812 d72f
Reposted fromscorpix scorpix viasoko soko
bazinga22
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viasoko soko
bazinga22
bazinga22
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viasoko soko
1019 7016 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaSenyia Senyia
bazinga22
4878 7e69 500
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl