Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

3276 4063 500

tastefullyoffensive:

“You’re about this fat, see?” (via schizoduckie)

Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling viaPoranny Poranny

April 19 2017

bazinga22
Twoje łzy miażdżą mi serce.
— Myslovitz
9876 69e5
Reposted frommakswilczur makswilczur viagdziejestola gdziejestola
bazinga22
Nie można iść spać kiedy serce drze ryja. Szczególnie kiedy kłóci się z mózgiem o racje.
— III WW trzecia wojna wewnętrzna
Reposted fromalmostlover almostlover viagdziejestola gdziejestola
bazinga22
Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie..
— A. Rojek
bazinga22
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viasoko soko
bazinga22
bazinga22
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.

April 17 2017

bazinga22
— sure.
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek viawarkocz warkocz
bazinga22
8551 bcd2 500

April 15 2017

bazinga22
3751 5645 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaunsteadyshy unsteadyshy
bazinga22
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal.
A przecież żal.
— Karpowicz
Reposted fromwstydem wstydem viajstrbl jstrbl
bazinga22
bazinga22
5057 dc30
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viajstrbl jstrbl
bazinga22
6722 ecb4 500
Reposted fromniewinna niewinna viajstrbl jstrbl
5128 139c 500
bazinga22
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viajstrbl jstrbl
bazinga22
5811 4caa
bazinga22
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromnotenough notenough viagdziejestola gdziejestola
1799 1e9a 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl