Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

bazinga22
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viajstrbl jstrbl
2253 66f3
Reposted fromamatore amatore viaoversensitive oversensitive

May 13 2017

bazinga22
9301 ef10 500
Hannibal S03E04

May 12 2017

bazinga22
8183 4c64 500
bazinga22
Po­tem py­ta, czy może mnie po­całować.
Zaz­wyczaj nie lu­bię te­go py­tania. Po pros­tu całuj - zaw­sze myślę. 
— Emily Giffin
Reposted fromkonwalia konwalia viagdziejestola gdziejestola

May 11 2017

1071 063e
Reposted fromamatore amatore viasoko soko

May 10 2017

5610 f6d4

Deal with it…

Reposted frommyry myry viajstrbl jstrbl
bazinga22
bazinga22
Please dont stop
Reposted fromDeva Deva viaPoranny Poranny

May 08 2017

bazinga22
- Daj mi trzy godziny, potem zarezerwuj przynajmniej osiem.
- Jaka skromność... zarezerwuję cały dzień.
- Następny lepiej też. Nie wiadomo czy będziesz mogła chodzić.
— Perwersje z serii "mistrz podrywu".
Reposted frompensieve pensieve viaoversensitive oversensitive

May 07 2017

bazinga22
Rozbierz mnie,
z nieufności,
apatii
i niewiary,
z kombinezonu
zawiedzionych
pragnień,
bolesnej świadomości
nostalgii
i tęsknoty.

Rozbierz mnie tak,
bym została
jak byłam na początku.

Rozbierz...
— Dorota Lorenowicz
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven vialittledina littledina

May 02 2017

bazinga22
Dzisiaj myśląc o niej, odnoszę wrażenie, jakby narastał w niej jakiś ledwo wyczuwalny lęk, że nieuchronnie zbliża się koniec. Nigdy mnie jednak nie spytała, co z nami będzie, jakby wiedziała, że nie ma na takie pytanie odpowiedzi, że przyszłości nikt nikomu nie może obiecać.
— Wiesław Myśliwski, Ostatnie rozdanie
5518 682f
Reposted fromamatore amatore viaoversensitive oversensitive
bazinga22
6115 d456
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
bazinga22
Chcę być twoim przyjacielem. Chcę być tym przyjacielem, w którym się beznadziejnie zakochasz.
— “Sekret Julii” Tahereh Mafi
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viagdziejestola gdziejestola
bazinga22
bazinga22
1678 f18c
5048 8f60
Reposted fromtosiaa tosiaa viaendorfines endorfines

May 01 2017

bazinga22
8712 f8b1 500
Reposted fromPoranny Poranny
9587 6549 500

sprezzaturan:

There’s no alone time when you have a cat. 

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl