Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2018

bazinga22
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viagdziejestola gdziejestola
bazinga22
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
bazinga22
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum viagdziejestola gdziejestola

December 28 2017

bazinga22
Zamknij oczy i wyobraź sobie szczęście. Co widzisz? Trzymasz kogoś za rękę?
— Sokół
Reposted fromplayinglove playinglove viawarkocz warkocz
Chciałabym poleżeć na Tobie i posłuchać bicia Twojego serca
— moja głowa (via bez-granicznie)

teraz

(via zgorszeni-e)

Reposted fromblutelf blutelf viawarkocz warkocz
bazinga22
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Witkacy

November 27 2017

bazinga22
bazinga22
Reposted fromFlau Flau viaSenyia Senyia
bazinga22
3647 d5aa
Reposted fromczinok czinok viaSenyia Senyia

November 25 2017

Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viakiks kiks
bazinga22
3754 537a
Reposted fromkeepitclassy keepitclassy viakiks kiks

November 16 2017

bazinga22
Mała, czy on wie, jakie są twoje ulubione kwiaty? Czy pytał, co jest twoją ulubioną potrawą? Czy on zna twój ulubiony kolor; czy wie, w jakich sklepach zawsze potrafisz się zgubić, jakie zapachy lubisz i jaką kawę pijesz? Pewnie, że są to drobne rzeczy, ale to właśnie z nich składa się życie. Jeżeli mężczyzna interesuje się tobą - nie związkiem samym w sobie, nie tym, co możesz mu dać i nie tym, co on przy tobie czuje - to będzie chciał te wszystkie rzeczy wiedzieć.
— Listy do Małej.
bazinga22
8184 d528
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
bazinga22
8876 26b2 500
Reposted fromterefereere terefereere viagdziejestola gdziejestola
bazinga22
9757 a0ec
Reposted fromsohryu sohryu viadangel dangel
bazinga22
3417 c152 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaSenyia Senyia
bazinga22
9518 3e41
Reposted fromcavovo cavovo viaa-antimatter a-antimatter

November 03 2017

bazinga22
9330 0f6f
Reposted frometernaljourney eternaljourney viakiks kiks
bazinga22
7758 abc5
0206 9faa

Cat, Puppy, Hamster

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl