Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2018

bazinga22
Jeśli się kogoś kocha to poświęca się mu swój czas, obecność i zainteresowanie. Jeśli się o tym tylko mówi, zamiast faktycznie być i ofiarować siebie, to piękne słowa zamieniają się w zwykłe i nic nie warte pieprzenie...
— Rafał Wicijowski

April 15 2018

bazinga22
Reposted fromsilence89 silence89 viasoko soko

April 14 2018

bazinga22
po pewnych nocach żaden poranek nie jest już taki sam.
Reposted fromawaken awaken viawarkocz warkocz
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viawarkocz warkocz
bazinga22

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viawarkocz warkocz
bazinga22
6226 82fd 500
Reposted fromtichga tichga viawarkocz warkocz
bazinga22
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Maja Lidia Kossakowska, Siewca Wiatru
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viawarkocz warkocz
bazinga22
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromxcvbz xcvbz viawarkocz warkocz

March 16 2018

bazinga22
6268 18c4 500
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viaPoranny Poranny

February 28 2018

bazinga22
5055 74d9
Reposted fromGIFer GIFer viaSenyia Senyia
bazinga22
5998 5e17 500
bazinga22
bazinga22
bazinga22
1867 e76a 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viakarolsss karolsss

January 30 2018

bazinga22
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viagdziejestola gdziejestola
bazinga22
Jeżeli On nie ma sił, Ty musisz stać się Jego siłą, bo na tym właśnie polega miłość.
— Nina Reichter
bazinga22
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum viagdziejestola gdziejestola

December 28 2017

bazinga22
Zamknij oczy i wyobraź sobie szczęście. Co widzisz? Trzymasz kogoś za rękę?
— Sokół
Reposted fromplayinglove playinglove viawarkocz warkocz
Chciałabym poleżeć na Tobie i posłuchać bicia Twojego serca
— moja głowa (via bez-granicznie)

teraz

(via zgorszeni-e)

Reposted fromblutelf blutelf viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl