Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2019

bazinga22
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
Reposted fromfuckingsleepyhead fuckingsleepyhead viasoko soko
bazinga22
I po co wszystko tobą pachnie
Skoro tak dawno jesteś gdzieś
Mówili mi, że będzie łatwiej
Minie z czasem...
— KORTEZ
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viasoko soko

November 06 2019

bazinga22
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasoko soko

November 04 2019

bazinga22
0704 42fd 500
Reposted fromowca owca viaawakened awakened
bazinga22
bazinga22
Po prostu był.
I podobało się to moim ustom, mojej szyi i całemu ciału.
— EDA (collarbones)
Reposted fromcollarbones collarbones viaflyingheart flyingheart
bazinga22
Mam takie marzenie, żeby moje dzieci mogły powiedzieć: łał, tata naprawdę kocha mamę.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaflyingheart flyingheart
bazinga22
0776 5965
Reposted fromPoranny Poranny
bazinga22
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viasoko soko

October 30 2019

bazinga22
2940 9677 500
Reposted frompiehus piehus viasoko soko
bazinga22
Życzę Ci byś, spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro, cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromlovvie lovvie viasoko soko
bazinga22
7459 dbd0 500
Reposted fromzie zie viaIrritum Irritum
bazinga22
8752 2167 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viajstrbl jstrbl
bazinga22
7971 e05d 500
Reposted fromhormeza hormeza viajstrbl jstrbl
bazinga22
Najlepszy zapach na świecie, to zapach mężczyzny, którego kochasz.

October 27 2019

bazinga22
3531 ea3a
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajstrbl jstrbl

October 20 2019

bazinga22
Jest dopiero siódma, ale myślę wyłącznie o tym, żeby wślizgnąć się pod koc i przespać całe życie.
— Jenny Blackhurst
bazinga22
Pingwiny zakochują się tylko raz w życiu i gdy się ze sobą wiążą, to na całe życie. Nie ma wśród nich zdrad i rozwodów. Kiedy pan pingwin zakochuje się w pani pingwinowej, będzie przeszukiwał całą plażę, by znaleźć najładniejszy kamyk.
Da jej ten najlepszy, bo wie, że ona na to zasługuje. Gdyby ludzie byli jak pingwiny, świat byłby lepszym miejscem. 
— L. A. Casey - „Alec”
Reposted fromlovvie lovvie viakiks kiks
bazinga22
Tak bardzo chciałabym być twoją jedyną kobietą. Jedyną! Rozumiesz?! I wiedzieć,że będę cię miała jutro, w przyszły poniedziałek i także w Wigilię. Rozumiesz?!
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaRozaa Rozaa
bazinga22
5600 6fad
Reposted fromzciach zciach viaprettylitlleliar prettylitlleliar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl